แนะนำอาชีพรถกระบะรับจ้าง !! ใครว่าซื้อรถมีแต่ลด ?!? ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวัง