น้ำหอมถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของเราพอสมควร โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่แต่ละคนจะมีกลิ่นน้ำหอมเฉพาะตัว