อาชีพช่างถ่ายภาพ เป็นอีกอาชีพในฝันของใครหลายคน บางคนอาจไม่ได้เลือกเพราะตัวเงิน